Премиерът проверява конкурса за доставка на препарати за чума по овцете