Част от творческия процес на песента „Супер жалък“ - VIP Brother 2018