Проф. Христова: Забелязва се едно естествено повишение на тревожността