7 факта, които доказват, че сме изправени пред извънредна климатична ситуация