Почитаме 1070 години от успението на Св. Иван Рилски