СЛЕД ОПИТ ЗА ОБИР: И жертвата, и нападателят търсят помощ от държавата