Каква е готовността за реакция при спешни случаи в ученическите лекарски кабинети