Стефан разказва за кучкарника си и любовта си към кучетата