Политическата седмица: Преговори и извънредно заседание на НС