Словенският президент попита: Какво ми направи Десислава Радева?