Стивън Петков: Надявам се да вкарам още много попадения