Двустранно споразумение: Испания дава на Украйна въоръжение за 1 милиард евро