Малки и големи Загорчета участват в инициативата Пробуждане с хоро