Мрачното обаяние на Адолф Хитлер и неговите съвременни измерения