ЕК сключи договор за доставка на лекарство за COVID-19