РИОСВ: Въздухът в Перник е отровен със серен диоксид