180 държави в борба срещу замърсяването с пластмаси