Акция "Хоро": Данъчни на народни танци, самодейци в нарушение