Георг Георгиев за казуса Русия-НАТО: Кирил Петков не излъчва увереност, а е разколебан