КС решава дали ВСС може да продължи да работи и след края на мандата си