Стефка Берова и Йордан Марчинков - Морето на моето детство