Министърът на туризма: ББР да отпуска кредити за туризма с преференциални лихви