Индия обяви амбициозен план за намаляване на парниковите газове