За живота между два свята - д-р Нора Димитрова - Клинтън