„Арсенал”: Произходът на намерените оръжия лесно може да бъде проверен