Общинар се яви на поправка на матурата по български език и литература