Климатолог: Август е месецът, който най-много се е изменил през годините