Експерт: "Къщата с ягодите" може да бъде възстановена