Шефката на Басейнова дирекция-Пловдив и общинар обвинени в подкупи и търговия с влияние