Преди Октоберфест: Разходите за производството на бира растат, цената ѝ също