Оправдателна присъда след смърт заради спор на пътя