Никога не бихте пропуснали часовете по физика с такава учителка