Родителите на намушкано от свой съученик дете искат справедливост