Депутатите отхвърлиха идеята за увеличение на майчинските