Светослав Костов: Радиото е подложено на атака, която цели да се урони престижа на медията