Славиша Стоянович: Дисциплината беше ключова, не знам дали ще издържим на сгъстения цикъл