Сачева: Очакваме 200 000 души да запазят работата си благодарение на мярката 60/40