Планета или пластмаса? Новата кауза на звездите Магдалена Малеева и Юлиан Вергов