Готвачки в детска градина откраднаха храна от закуската на децата