Стоян Мирчев: Подаването на оставка без никакви уговорки е реалното поемане на отговорност