Експеримент на NOVA: Спазват ли се ограниченията на смъртоносната отсечка Русе-Бяла?