Километрично задръстване на „Тракия” заради катастрофа