Украинските сили продължават да отбраняват позициите си под засилен руски натиск