Стартира програмата за подкрепа на микро- и малки предприятия