Симидчиев: Дигитализацията в здравеопазването ще продължи