Бум в продажбата на табакери и калъфи за цигарени кутии