Психолог за побоя над ученичка: Такова насилие винаги е имало