Протест пред германското посолство на близки на 7-месечната Катерина