Депутатите решават как ще гласуват българите под карантина