Гладна стачка и нощ в банята. Кулагин протестира - VIP Brother 2018